Cool Stuff

Ini beberapa ulasan terkini mengenai kumcer [Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi]: “Berdamai dengan Hidup yang Getir” oleh Ariel Seraphino, “Membaca Isi Kepala Eka Kurniawan” oleh Tenni Purwanti, “Narasi-narasi Kecil Eka Kurniawan” oleh Bagus Purwoadi, “Serpihan Cerita Sederhana Eka Kurniawan” oleh Icha Afrisia, CNN Indonesia, “Perempuan Patah Hati, Penanda Puasa Panjang Eka Kurniawan” oleh Silananda.Ulasan “Perempuan Patah Hati”, April 2015

Aside