Seorang teman berbaik hati mengetik ulang proses kreatif saya, berjudul “Obituari”. Dimuat di jurnal On/Off beberapa tahun lalu, yang bahkan saya hampir lupa pernah menuliskannya. Sila baca di sini.