One thought on “Excerpt from “L’Uomo Tigre”

  1. muhajjah says:

    Selamat, Mas.
    Buku ini memang layak mendunia.
    Saya bersyukur berkenalan dengan Lelaki Harimau lebih dulu daripada dengan Cantik Itu Luka.

Comments are closed.